Ekonomi Politikalar Komitesi

Ekonomi Politikalar Komitesi

Ekonomi Politikalar  Komitesi  Başkanı: Selami DAŞPINAR

  • Ekonomi Politikaları Komisyonu; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.