Siyasi ve Yerel Yönetim Komitesi

Siyasi ve Yerel Yönetim Komitesi

Siyasi ve Yerel Yönetim Kom Başkanı: Ahmet Hamdi GÜRBÜZ

Görev Tanımı 

  • Belediye kurumlarıyla ilişkileri sağlamak,
  • Devlet kurumlarıyla ilişkileri sağlamak.
  • Siyasi partilerin koordinasyonundan sorumludur.