Yatırım ve Hukuk Komitesi

Yatırım ve Hukuk Komitesi

Yatırım ve Hukuk Komitesi  Başkanı: M. Emre ÖZCANLI

Görev Tanımı                    

  • Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymak, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmak ve ihtiyaç duyulan tedbirleri ve öncelikleri belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye'nin yatırım ortamına ilişkin referans gösterilen kaynakların incelenmesi, Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve riskler tespit edilmesi, üyeler arası tecrübe paylaşımlarının artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılarak başta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışması öngörülmektedir.
  • Üyelerimiz ve Derneğimizin Hukuksal konularından sorumludur,